Panel PC'er hjælper forsvaret til vands

Blue Line har i en lang årrække leveret panel PC’er tilpasset Søværnets krav til funktionalitet og sikkerhed.

Søværnet, som er den maritime del af det danske forsvar, bidrager med enheder til maritime operationer i samarbejde med andre militære alliancepartnere. Søværnets flåde består af skibe, designet efter Søværnets primære opgaver, fra fregatter til fleksible støtteskibe, inspektionsskibe, inspektionsfartøjer og standardfartøjer. 

Søværnets skibe anvender Blue Lines panel PC'er til at behandle vigtig information.

"Blue Line har i lang årrække leveret panel PC’er tilpasset Søværnets krav til funktionalitet og sikkerhed."

Panel PC’erne er koblet op med Søværnets Command Control Information System og anvendes til præsentation af bl.a. kaldesignaler, kurs, hastighed, meteorologiske data, vand-, dybde- og vindforhold. Derudover bruges de til deling af klassificeret information.