Kvalitet og bæredygtighed

Blue Lines certificerede management system giver infrastrukturen til konsekvent at levere produkter og services, der opfylder kundens og gældende lovmæssige krav. En række politikker og procedurer sætter rammen og skaber gennemsigtighed for Blue Lines måde at drive forretning på. Det gælder bl.a. miljø, arbejdsmiljø, medarbejderrettigheder, inklusion, anti-korruption m.v. 


Blue Line er dedikeret til at opretholde en høj standard for kvalitet og bæredygtighed. Der gennemføres en årlig gennemgang af alle mål og politikker, og ledelsessystemet revideres årligt af DNV, mens bæredygtigheden vurderes af Ecovadis. I løbet af de sidste 3 år har Blue Line konsekvent sigtet mod at forbedre sin score, og pr. 24. april rangerer den blandt de øverste 19% højeste scorere. Et af Blue Lines mål er at hæve sin nuværende Ecovadis-score til en Guld-vurdering inden for de næste 5 år. 

Management System

ISO 9001:2015


Blue Line er certificeret efter ISO 9001:2015 normen i et velintegreret ledelsessystem, der løbende udvikles i takt med krav og behov. 
 

Samfundsansvar

Samfundsansvar


Blue Line forpligter sig til at agere ansvarligt overfor alle interessenter og skabe tilfredse medarbejdere, tilfredse kunder og samtidig beskytte miljøet. Nøglen hertil ligger i at balancere interesserne mellem ejere, medarbejdere, kunder, samarbejdspartnere og samfundet. Læs mere her
 

Bæredygtigt indkøb

Bæredygtigt indkøb


Blue Line evaluerer bæredygtigheden i forsyningskæden på mange parametre. Se indsatsområder og politik her.
 

Miljø

Miljø


Blue Line forpligter sig til at iværksætte aktiviteter, der reducerer påvirkningen af det eksterne miljø og alle i virksomheden bidrager til at efterleve miljøpolitikken. Blue Line har defineret en række indsatsområder, der løbende udbygges. Se mere her.
 

Arbejdsmiljø

Arbejdsmiljø


Blue Lines mål er at skabe en attraktiv arbejdsplads, hvor medarbejderne kan udfolde talent og arbejdsglæde. Blue Line respekterer og lever op til nationale lovregler og internationale FN Global Compacts principper om bl.a. menneskerettigheder, medarbejderrettigheder og inklusion m.v. Læs mere her.
 

Anti-korruption 

Anti-korruption


Blue Line accepterer ikke nogen form for korruption. Se vores politik her.