Persondatapolitik

Blue Line har fokus på at beskytte personoplysninger i henhold til gældende lovgivning.

1. Vores persondatapolitik

Her kan du læse om vores persondatapolitik, og hvordan vi behandler persondata. Vi har fokus på at beskytte personoplysninger i henhold til gældende lovgivning. Vores persondatapolitik er gældende for samtlige af Blue Lines aktiviteter. 

Du vil til enhver tid kunne finde den gældende version af politikken her på hjemmesiden. Når du besøger vores hjemmesider, accepterer du indholdet af denne politik samt vores cookiepolitik
 

2. Kontaktoplysninger

Blue Line er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har indsamlet og modtaget om dig. Vores kontaktoplysninger er: 

Blue Line A/S

Kappa 8, 8382 Hinnerup

Kontaktperson: Niels Pedersen
Telefon: +45 86 78 50 00
E-mail: info@blue-line.dk

CVR nr.: 26990181

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at henvende dig til os. 
 

3. Vi behandler følgende persondata

For at gøre vores service bedre og sikre kvalitet i vores produkter og løsninger anvender vi data, når du søger job hos os, når du samarbejder med os, og når du besøger vores hjemmeside. Det drejer sig konkret om almindelige personoplysninger. Vi videregiver ikke dine personlige oplysninger til tredjepart, medmindre du giver særskilt accept hertil og/eller det tjener som en del af vores samarbejde. 

Vores digitale løsninger er baseret på forskellige teknologier med det formål at sikre brugervenlighed og sikkerhed. Disse teknologier kan automatisk opsamle data for at kunne tilbyde den bedst mulige løsning, enten direkte af os eller af en tredjepart på vegne af os. Cookies og analyse af klikstrøms data er eksempler på dette jf. vores cookies-politik

Ud over de oplysninger der opsamles automatisk, behandler vi også data som brugere aktivt har givet os. Det kan være e-mail, telefonnummer, adresse m.v. Det kan også være data, du deler med os igennem sociale medier; f.eks. igennem kommentarer til vores updates, ved registrering af tilmelding til nyhedsbrev eller ved henvendelser til os, f.eks. vores kundesupport. 
 

4. Hvad bruger vi dine oplysninger til? 

Vi indsamler og opbevarer dine data i forbindelse med bestemte formål eller andre lovlige forretningsmæssige formål. Det sker, når vi f.eks. har brug for:

  • Tilpasning af indhold i digitale løsninger
  • Gennemførelse af ordrer som bestilles via mail, tlf. webformularer eller chat
  • Mulighed for digitalt at deltage i kundeundersøgelser, konkurrencer, lodtrækninger, m.m.
  • Arkiv over registrerede produkter og tilhørende personlige oplysninger
  • Ordrebehandling og kommunikation i forbindelse med din ordre eller andre forespørgsler
  • Bekræftelse af din identitet i kommunikationen med os
  • Vi kan kontakte dig via de kontaktoplysninger, som du har angivet til markedsførings-, salgs-, reklame- og analyseformål
  • Vi kan målrette tilbud og kampagner til den enkelte kunde ud fra adfærdshistorik og demografiske data kombineret med tredjepartsløsninger og data

Vi sletter dine personoplysninger, når de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som var grunden til vores indsamling, behandling og opbevaring af dine data. Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaring.

Hvis vi videregiver dine personoplysninger til samarbejdspartnere og aktører, bl.a. til brug for markedsføring, indhenter vi dit samtykke og informerer om, hvad dine data vil blive brugt til. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod denne form for videregivelse, og du kan også frabede dig henvendelser i markedsføringsøjemed i CPR-registeret. Vi indhenter ikke dit samtykke, hvis vi er retligt forpligtet til at videregive dine personoplysninger, f.eks. som led i indberetning til en myndighed.

Vi indhenter dit samtykke, før vi videregiver dine personoplysninger til samarbejdspartnere i tredjelande. Hvis vi videregiver dine personoplysninger til samarbejdspartnere i tredjelande, er vi sikre på, at deres niveau for beskyttelse af personoplysninger passer til de krav, vi har opstillet i denne politik efter gældende lovgivning. Vi stiller bl.a. krav til behandlingen af data, til informationssikkerheden og til opfyldelse af de rettigheder, du har i forhold til f.eks. at modsætte dig profilering og indgive klage til Datatilsynet. 
 

5. Dine rettigheder

Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig. Ved at skrive til os (på ovenstående adresse) kan du anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi har registreret om dig, herunder de formål, som oplysningerne er indsamlet til. Vi vil efterkomme din indsigtsanmodning så hurtigt som muligt. Adgangen kan være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder. 

Du har ret til at anmode om korrektion, supplerende behandling, sletning eller blokering af de personoplysninger, vi behandler om dig. Vi vil efterkomme din anmodning så hurtigt som muligt, i det omfang det er nødvendigt. Hvis vi – af en eller anden grund – ikke kan imødekomme din anmodning, kontakter vi dig.

Du har – under særlige omstændigheder – ret til at få begrænset behandlingen af dine personlige oplysninger. Kontakt os venligst, hvis du ønsker en begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger.

Du har ret til at modtage dine personoplysninger (kun oplysninger vedrørende dig selv, som du selv har givet os). Hvis du ønsker at bruge din ret til dataportabilitet, vil du modtage dine personoplysninger fra os i et almindeligt anvendt format. Kontakt os venligst, hvis du vil udnytte muligheden for dataportabilitet.

Du har ret til at bede os om ikke at behandle dine personlige oplysninger. Du kan gøre indsigelse mod vores videregivelse af dine data til markedsføringsformål. Hvis din indsigelse er berettiget, sørger vi for at ophøre med behandlingen af dine personoplysninger. 

Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Din tilbagetrækning påvirker ikke lovligheden af den behandling, der blev gennemført, før du trak dit samtykke tilbage. En tilbagetrækning af samtykke kan have konsekvenser for det videre samarbejde mellem dig og Blue Line. 

Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt. Kontakt os venligst, hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke.

Du kan skrive til  for at gøre brug af én eller flere af ovenstående rettigheder. Vi undersøger, om dette er muligt og giver dig svar på henvendelse så hurtigt som muligt.
 

6.  Eventuelle konsekvenser ved ikke at afgive personoplysninger

Såfremt du er forpligtet til at give oplysninger om dig selv til os, så vil det fremgå dér, hvor vi indsamler oplysningerne. Hvis du ikke vil afgive de personoplysninger, som vi beder om, så kan det have den konsekvens, at vi ikke kan levere de tjenester til dig, som du efterspørger.
 

7. Sikkerhed

Vores behandling af personoplysninger er underlagt vores procedurer for behandlingssikkerhed og risikovurdering. Vi har implementeret interne regler og procedurer for opretholdelse af passende sikkerhed fra det tidspunkt, hvor vi indsamler personoplysninger frem til sletning. 
 

8. Spørgsmål og personlig kontakt

Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig. Ved at skrive til os på  kan du anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi har registreret om dig, herunder de formål, som oplysningerne er indsamlet til. Vi vil efterkomme din indsigtsanmodning så hurtigt som muligt.
 

9. Klage til tilsynsmyndighed

Hvis du er utilfreds med vores behandling af dine personoplysninger, kan du klage til det danske datatilsyn: Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K.
 

10. Opdatering af vores datapolitik

Blue Line er forpligtet til at overholde de grundlæggende principper om beskyttelse af personoplysninger og databeskyttelse. Vi gennemgår derfor løbende denne politik for at holde den opdateret og i overensstemmelse med gældende principper og lovgivning. Denne politik kan ændres uden varsel. Væsentlige ændringer af politikken vil blive offentliggjort på vores hjemmeside sammen med en opdateret version af politikken.

Eventuelle ændringer, vi måtte foretage i nærværende politik i fremtiden, vil blive offentliggjort på denne side og kan eventuelt blive meddelt dig via e-mail.

Senest opdateret 26/10-2023.