Robuste tablet PC'er registrerer data i stalden

Klovlidelser registreres, mens der klovbeskæres. Hos Videncentret for Landbrug, Kvæg udvikles programmer til hjælp til styring af kvægproduktionen.

KvægIT: "Dyrevelfærden sikres ved registrering på tablet PC'er i staldene."

Afdelingsleder Vibeke Christensen, KvægIT, fortæller: "Via registrering af data på øremærkets nummer har danske kvægproducenter igennem mange år arbejdet med at sikre sundheden, dyrevelfærden og avlsarbejdet samtidig med en økonomisk rentabel produktion.

Der arbejdes for eksempel med besætningens klovsundhed, som landmand og rådgiver kan få et meget præcist billede af takket være den nemme registrering på robuste tablet PC’er fra Blue Line. 

Online dataregistrering minimerer fejlrisici

"Tidligere registrerede man klovsundheden på papir, hvis den overhovedet blev registreret, og herefter skulle noterne indberettes og indtastes på edb. Det siger sig selv, at det er blevet meget mere effektivt, nu hvor klovbeskærerne kan registrere ude i staldene, mens de er i gang med arbejdet. Det tager selvfølgelig en smule mere tid under arbejdet, men vi sparer meget tid bagefter. Hertil får vi bedre og helt besætningsspecifikke data med færre fejlmuligheder," fortæller Vibeke Christensen.

Videncentret for Landbrug, Kvæg har udviklet programmet DLBR Klovregistrering, der anvendes ude i staldene af landets klovbeskærere. Data overføres online fra stalden direkte til Kvægdatabasen, og herefter kan resultater fra klovregistreringerne vises via udskrifter i programmet Dyreregistrering, der anvendes af landmænd og deres rådgivere. Det omfattende register bruges både til at sikre sundhed og dyrevelfærd her og nu og til at kunne identificere de sundeste eksemplarer af racen til det videre avlsarbejde.

De ca. 50 robuste tablet PC'er fra Blue Line har siden 2010 været på arbejde med klovbeskærerne ude i de danske stalde. "Det var afgørende for os at få nogle meget robuste PC'er, for livet ude i staldene er hårdt rent miljømæssigt,” fortæller Vibeke Christensen. De valgte robuste tablet PC'er er med touchskærm, så de kan betjenes med arbejdshandsker. De er fastmonteret på klovbeskærerens mobile boks og skal derfor også kunne tåle at blive spulet, når denne rengøres. "Vi har da helt klart givet Blue Line nogle udfordringer, som for eksempel, at de også måtte finde nogle kabler, der kan tåle at blive spulet, men Blue Line har altid været meget imødekommende og klar til at hjælpe,” slutter Vibeke Christensen.