Robuste computere effektiviserer arbejdsgangen i Københavns Lufthavn

"Vi fik god rådgivning til valget, og supporten kan vi kun være tilfredse med." Før olieselskaberne slog sig sammen i såkaldte pools, var der mange tankvogne fra forskellige olieselskaber til at tanke for flyselskaberne.

"Samarbejde og ny teknik sikrer større effektivitet i lufthavnen"

I Københavns Lufthavn er Shell-Statoil-Total I/S nu den ene af to pools. "Tidligere brugte vi håndholdte computere. Nu er det hele integreret i tankningssystemet, så de robuste computere fra Blue Line registrerer hvad og hvor meget, der er tanket til hvem - og både arbejdsgangen og papirgangen bliver effektiv,” fortæller regnskabschef Niels Hansen fra Shell-Statoil-Total I/S.

Kompliceret afregningssystem fik indbyggede stordriftsfordele

Shell-Statoil-Total I/S er et interessentselskab ejet af tre olieselskaber, som sælger brændstof til flyselskaber. Shell-Statoil-Total I/Ss opgave er at foretage det praktiske arbejde med at forsyne ejernes kunder med flybrændstof i Københavns Lufthavn.

Et tankanlæg med et underjordisk rørsystem giver mulighed for, at der kan tankes fra 12 dispensere fordelt rundt omkring på banerne samt naturligvis fra tankbiler. Såvel dispensere som tankbiler er forsynet med robuste computere fra Blue Line, som gør det muligt at følge forbruget. De enkelte olieselskaber kan således godt betjene egne kunder blandt flyselskaberne, samtidig med at alle nyder godt af de stordriftsfordele, der er ved at samarbejde om logistik og teknik. 

I praksis foregår det ved, at køretøjerne er udstyret med en Blue Line vehicle computer og touch monitor. Tankningsopgaverne sendes via WLAN til PC’en, hvor chaufføren udfører tankningen, udskriver følgeseddel til kunden og derefter melder opgaven færdig. Tankningsdata sendes så retur via WLAN til en server, hvorfra de senere kan transmitteres videre til fakturering.

"Da vores gamle computere var udtjente, kiggede vi os om efter nogle nye, som nu har været i brug siden 2010. Vi vidste, at vi havde brug for nogle hårdføre computere og ved en søgning på nettet fandt vi frem til Blue Line. De sendte en mand, som kom og demonstrerede de forskellige muligheder for os, så vi følte os godt rådgivet til valget. Opfølgningen har de også være gode til, må man sige. Vi har haft nogle særlige krav til for eksempel antenner, men her har de været flinke til at komme med alternativer til os, så supporten kan vi kun være tilfredse med," fortæller Niels Hansen.