Mobile computere sikrer store besparelser

Målingerne tjener sig selv hjem, når Danfoss Solutions analyserer. Danfoss Solutions skaber energibesparelser. Ved at måle og følge industriens energiforbrug kan man medvirke til store besparelser, der skyldes både tekniske og adfærdsmæssige ændringer.

Overvågning af energiforbrug giver store besparelser

"Der findes stadig mange gamle målere i industrien, som ikke aflæses automatisk, men med robuste mobile computere fra Blue Line kan vi begrænse de fejlmuligheder, der er ved manuel aflæsning," fortæller product manager Erik Andersen fra Scanenergi (tidligere Danfoss Solutions).

Det skal være nemt for enhver at bruge en mobil computer til aflæsning af målere

Danfoss Solutions tilbyder industrivirksomheder at måle og analysere energiforbruget, finde besparelser på det og være samarbejdspartner i den efterfølgende implementering. Da arbejdet kan betales som en forhandlet procentdel af den opnåede besparelse, er indsatsen både selvfinansierende på kort sigt og sparer virksomheden penge på lang sigt.

Det er imidlertid kun de største virksomheder, der nyder godt af tilbuddet. I Danmark er det virksomheder som for eksempel Danisco og Biscas småkager, der har været gennem processen, mens størstedelen af kunderne befinder sig i udlandet som Mexico, England og Portugal.

"Skal man følge et energiforbrug nøje, skal der aflæses en mængde målere dagligt, og det bliver de langt fra i dele af industrien. Sker der ikke en fuldautomatisk registrering, kræver det, at en person skal gå rundt og tjekke alle målerne, og disse data skal herefter indtastes og registreres," fortæller Erik Andersen.

Visse steder er man ikke interesseret i at skifte gamle målere ud, måske fordi det kræver investering i nyt maskineri, eller at produktionen lukkes ned imens. Hertil har Danfoss Solutions udviklet et system, så man ved hjælp af mobile computere kan gøre de manuelle aflæsninger sikrere. For at opnå pålidelige data har man simpelt hen indlagt en masse kontrolfunktioner, der minimerer fejlmulighederne. For eksempel kan scanning af en stregkode sikre, at det er den rigtige måler man har fat i. Den mobile computers indbyggede ur tidsstempler aflæsningen, og programmets kendskab til den sædvanlige margin advarer om mulige tastefejl, hvis forbruget afviger væsentligt.

"Til vores kunder har vi købt robuste mobile computere hos Blue Line over et par år, og vi er godt tilfredse med vores samarbejde. Mange af de mobile computere er ude og arbejde uden for landets grænser. Vi kunne sådan set have købt dem hvor som helst i verden, men det er rart for os, at vi har haft dem i hånden, når vi skal rådgive vores kunder i brugen af dem, og vi har fået god hjælp fra Blue Lines support til at finde de bedste løsninger. Vores kunder er ikke IT-sagkyndige alle sammen, så det er vigtigt, at løsningen er let at betjene for den almindelige medarbejder i produktionen,” fortæller Erik Andersen.

Målingerne er en vigtig kilde for energiledelsessoftwaren Montage™, som giver et komplet overblik over energiforbrug og udsving. Dermed kan energiforbruget følges løbende i forhold til året før og i forhold til målsætningen, og der kan ageres hurtigt ud fra afvigelser. Softwaren sikrer synlighed på flere niveauer, lige fra det overordnede forbrug på koncernniveau til den enkelte fabrik, produktionsafdeling eller -linje. Det giver basis for langsigtet miljørapportering og dokumentation over for omverdenen.