Returformular til service/reparation

Vigtige forhold ift. reparationer

  • Inden produktet sendes til reparation, bedes du rengøre de dele, som skal repareres. Sikr dig venligst at delene ikke er eksplosionsfarlige, giftige eller skadelige. 
  • Husk at tage en backup af data før indlevering til reparation. Blue Line kan ikke holdes ansvarlig for datatab. 

Du skal bruge et returnummer før du kan sende et produkt til service/reparation.

Udfyld venligst nedenstående formular. Når formularen er udfyldt, oprettes indenfor få arbejdstimer en retursag (RMA) og derefter vil du modtage et returnummer, som består af RMA efterfulgt af 5 cifre.

Hvis produktet er uden for garanti, vil vi oplyse dette. Returnummer SKAL påføres pakkesedlen.

Produktet skal derefter sendes til:

Blue Line A/S,
Kappa 8,
8382 Hinnerup,
Att. RMAxxxxx (her påføres returnummeret)
 

Kun én fil.
256 MB grænse.
Tilladte typer: gif, jpg, png, bmp, eps, tif, pict, psd, txt, rtf, html, odf, pdf, doc, docx, ppt, pptx, xls, xlsx, xml, avi, mov, mp3, ogg, wav, bz2, dmg, gz, jar, rar, sit, svg, tar, zip.
Må data slettes?